Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

456.000VNĐ2.900VNĐ/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Brittany Watkins

4 năm trước

456.000VNĐ2.900VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

4 năm trước

1.790VNĐ/mo

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Michelle Ramirez

4 năm trước

1.790VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

4 năm trước

5.600VNĐ/mo

Luxury apartment with pool

34th St, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Vincent Fuller

4 năm trước

5.600VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

4 năm trước