Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

990.000VNĐ31.000VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Brittany Watkins

4 năm trước

990.000VNĐ31.000VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

4 năm trước

456.000VNĐ2.900VNĐ/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Brittany Watkins

4 năm trước

456.000VNĐ2.900VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

4 năm trước

459.000VNĐ2.560VNĐ/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

Samuel Palmer

4 năm trước

459.000VNĐ2.560VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

4 năm trước